August 19, 2010

InterPoker: InterPoker sänker rakeback kravet till €5

Från oh med den 1:a September så sänker InterPoker rakeback minimum kravet från €100 till €5, för alla 30% månadsvisa Rakeback deals.


För mer information gå till InterPoker